Úvod / Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Bc. Miroslav Škapa - starosta
tel: 724 135 453,
email: obec.javorek@email.cz 

Martina Jirčíková - místostarostka 
 

Zastupitelé

   Ing. Petr Žák - předseda kontrolního výboru 

   Ing. Vlastimil Kakač - člen kontrolního výboru 

  doc. PhDr. Vladimír Řehan  - člen kontrolního výboru 

   Bc. Zdeňka Forchtsamová - předsedkyně finančního výboru 

   Jitka Jílková - člen finančního výboru 

   Ondřej Forchtasam, Dis. - člen finančního výboru 

   Vladimír Hejtmánek