Obec Javorek se nachází asi 12 km severovýchodně od Nového Města na modré turistické značce v Javorek v obrázcích. CHKO Žďárské vrchy. V obci žije přibližně 110 obyvatel. Vesnička Javorek leží v průměrné nadmořské výšce 590 metrů. Celková katastrální plocha obce je zhruba 390 ha, přičemž orná půda zabírá čtyřicetpět procent, pětina katastru obce je osázena lesním porostem a zbytek tvoří trvalé travní porosty.

Nové vybavení jednotky

Obec Javorek pořídila nové vybavení pro výjezdovou JSDH Javovek. Nadace Agrofert - hasičský fond přispěl částkou 20.000 Kč. Vybavení bude sloužit nejen občanům obce Javorek, ale i ostatním občanům dle požadavků KOPIS HZS ČR. Obec Javorek děkuje Nadaci Agrofert za podporu a spolupráci.

Nové vybavení jednotky

Javorek - oprava požární nádrž

PROJEKT:

„Javorek - oprava požární nádrže“

HLAVNÍ CÍL: Oprava požární nádrže v obci Javorek

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: OBEC JAVOREK

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Miloš Charvát - IMC, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí

DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

MÍSTO REALIZACE: Obec Javorek

CELKOVÉ NÁKLADY: 2 415 363,28 Kč

DOTACE: 1 838 000,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 04 2021-10 2021

CÍL AKCE (PROJEKTU): oprava požární nádrže

 

Bližší informace o projektu a fotodokumentace

Homepage - Dotace

Projekt - Pořízení přenosné motorové stříkačky