Úvod / Zajímavosti

Zajímavosti

Pověst o studni hradu Skály

Při obléhání hradu vojskem proti loupeživým rytířům vyschla hradní studna a loupežníci trpěli velkou žízní. Jejich vůdce proto chtěl uzavřít smlouvu s ďáblem, který slíbil, že studnu opět naplní vodou.

Ve chvíli, kdy chtěl velitel loupežníků vlastní krví podepsat ďáblův pergamen, zavrávoral a spadl do studny. Loupežníci se polekali, ztratili hlavu a opustili hradby. Vojsko vniklo do hradu, loupežníky pochytalo a pobilo. Hrad byl zapálen a pobořen a pod zhroucenými zdmi zůstaly navždy zasypány také naloupené poklady.

Dodnes se tu prý zjevují přízraky mrtvých loupežníků, kteří je hlídají.