Úvod / Základní informace ARES

Základní informace ARES

Základní informace z ARES

 

IČ: 00599441
obchodní firma: OBEC JAVOREK
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
datum vzniku: 24.11.1990
sídlo: 592 03 Sněžné
ZÚJ: 595748 - Javorek
okres: CZ0635 - Žďár nad Sázavou
Všeobecné činnosti veřejné správy
13130 - Místní vládní instituce

 

Bankovní spojení: 1624765399/0800
IBAN: CZ30 0800 0000 0016 2476 5399

Poslední aktualizace 02/2013

 

Základní informace z RARIS

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE V RARIS

Aktivní organizace
Identifikační číslo organizace  00599441
DATZ Datum začátku změny  01 / 2008
DATK Datum zániku  99 / 9999
PAO Poslední aktualizace organizace  03.01.2012
DRI Druh řízení  místně řízená
TSR Typ správce RARIS  krajský úřad
DUR Druh úřadu  60
DOR Druh organizace  ÚSC
ZVS Základní vstupní sumář  obecní úřady
STS Státní správa  nevykonává
NAO Název  OÚ Javorek
HOC Vykazuje hospodářskou činnost     jen pro ROS  ne
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností  751100
NACE Klasifikace ekonomických činností   841100
KOP Rozpočtová skladba  7006171
ZFO Zdroj financování organizací  2
ZOD Způsob odměňování  4
CFU Číslo finančního úřadu  351
ICL IČ liniově nadřízené organizace  00599441
ICSI IČ městského nebo obecního úřadu - sídlo  00599441
ICSS IČ městského nebo obecního úřadu - státní správa  00294900
ZUJ Základní územní jednotka sídla organizace  595748
ZKO Číslo okresu  3714
NUTS Číslo územní statistické jednotky  CZ0635
COFOG Klasifikace funkcí vládních institucí  
POC Počet obyvatel  104
SPO Správní oblast  61081
KAT Kategorie počtu obyvatel  2
SEKT Kód institucionálního subsektoru  13130

ADRESA ORGANIZACE

 00599441
Nezkrácený název organizace dle ČSÚ  Obec Javorek
Ulice  Javorek 57
Sídlo  Javorek - p.Sněžné
PSČ  592 03

Poslední aktualizace 03/2012