Úvod / Spolky v obci

Spolky v obci

SDH Javorek

Sbor dobrovolných hasičů byl v Javorku založen v roce 1920, první veřejné cvičení a příjem do svazu bylo dne 4. září 1921. V roce 1928 bylo vybudováno hasičské skladiště.Kromě výcviku pořádal hasičský sbor i kulturní akce, plesy, výlety a samozřejmostí bylo i ochotnické divadlo. V období od založení sboru do roku 1960 měl sbor nejméně 16 závažných výjezdů k požárům.

Ochotnické divadlo

První ochotnická představení se v Javorku uskutečnila na sklonku zániku Rakouska-Uherska. V roce 1924 bylo dle plánů profesora Beneše postaveno v místní hospodě nové jeviště, každoročně byly nastudovány nejméně dvě hry.Vedle skutečného ochotnického divadla nacvičovali zdejší učitelé se školními dětmi i pásma recitací a přednesů se zpěvem k významnějším výročím. Po druhé světové válce dosáhlo ochotnické divadlo skutečného úspěchu pod vedením místního učitele Zdeňka Uherky, kdy v letech 1958 až 1962 byly sehrány čtyři divadelní hry.

Červený kříž

V období 1918 až 1938 byla v Javorku pobočka organizace Červený kříž zastoupená p. Forchtsamem, který byl místním samaritánem a spolupracovat s jimramovským lékařem doktorem Železným. Po skončení druhé světové války se činnost Červeného kříže ještě rozšířila, členkami byly zvláště zdejší ženy. Po roce 1990 byla činnost organizace v Javorku ukončena.