Úvod / Úřední deska

Elektronická úřední deska obce Javorek


Vyvěšené dokumenty

Název Typ Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokumenty
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVOREK Územní plán 18.06.2024 18.06.2025 Stáhnout (187.53 Kb)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 28.6.2024 Pozvánka na zasedání ZO 13.06.2024 13.06.2026 Stáhnout (138.67 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 31.5.2024 Zápis ze ZZO 12.06.2024 12.06.2028 Stáhnout (110.06 Kb)
Rozpočtové opatření 4/2024 Hospodaření obce 11.06.2024 11.06.2026 Stáhnout (111.13 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek 2023 Hospodaření obce 05.06.2024 05.06.2026 Stáhnout (103.95 Kb)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 31.5.2024 Pozvánka na zasedání ZO 23.05.2024 23.05.2026 Stáhnout (137.76 Kb)
Rozpočtové opatření 3/2024 Hospodaření obce 20.05.2024 20.05.2026 Stáhnout (110.42 Kb)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků EP 2024 Volby 22.04.2024 22.04.2026 Stáhnout (134.24 Kb)
Rozpočtové opatření 2/2024 Hospodaření obce 15.04.2024 15.04.2026 Stáhnout (97.88 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 15.3.2024 Zápis ze ZZO 28.03.2024 28.03.2028 Stáhnout (121.10 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2024 Hospodaření obce 15.03.2024 15.03.2026 Stáhnout (69.30 Kb)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 15.3.2024 Pozvánka na zasedání ZO 08.03.2024 08.03.2026 Stáhnout (138.96 Kb)
Rozpočtové opatření 10/2023 Hospodaření obce 15.01.2024 15.01.2026 Stáhnout (68.13 Kb)
Rozpočtové opatření 9/2023 Hospodaření obce 08.01.2024 08.01.2026 Stáhnout (66.97 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 29.12.2023 Zápis ze ZZO 04.01.2024 04.01.2028 Stáhnout (109.49 Kb)
Rozpočet obce Javorek 2024 Hospodaření obce 02.01.2024 02.01.2026 Stáhnout (129.23 Kb)
Jak a kdy platit místní poplatky za rok 2024 v obci Javorek Místní poplatky 01.01.2024 19.01.2026 Stáhnout (183.06 Kb)

Jak a kdy platit místní poplatky za rok 2024 v obci Javorek

 

Místní poplatek za psa, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – odpady, místní poplatek za stočné a místní poplatek z pobytu

je možné platit následujícím způsobem:

  • Převodem nebo složením na účet obce Javorek.

Číslo účtu 1624765399/0800, variabilní symbol - číslo popisné.

  • V hotovosti na obecním úřadě po dohodě se starostou obce Miroslavem Škapou, nebo místostarostkou Martinou Jirčíkovou.

 

Místní poplatek za psa

OZV obce Javorek o místním poplatku ze psů

Platí držitel psa.

Poplatek je stanoven ve výši 100,-Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa téhož majitele činí poplatek 200,-kč. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2024.

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - odpady

OZV obce Javorek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku pro rok 2024 je stanovena ve výši 550,-kč za každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí poplatek ve výši odpovídajícímu za jednu fyzickou osobu tj. 550,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2024

 

Platba za stočné (usnesení ZO č.6 ze dne 29.12.2023)

Je pro rok 2024 stanoven ve výši 990,-Kč za jednu osobu, která má v obci trvalý pobyt a připojená na ČOV.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci s připojením na ČOV platí poplatek ve výši 2025,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 15. 3. 2024. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1500,-kč, je možno poplatek zaplatiti ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 15. 3. a 15. 9.2024.

 

Místní poplatek z pobytu

OZV obce Javorek o místním poplatku z pobytu

Sazba poplatku činí 25,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Bližší informace pro ubytovatele na tel: 724 135 453.

 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. (§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích)

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích)

Obecní úřad upozorňuje občany, že bude v roce 2024 důsledně dbát na dodržení termínu platby a vymáhat veškeré nezaplacené poplatky a platby. Telefonní spojení: 724 135 453, e-mail: obec.javorek@email.cz

Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 29.12.2023 Pozvánka na zasedání ZO 14.12.2023 14.12.2025 Stáhnout (137.87 Kb)
Návrh rozpočtu obce Javorek na rok 2024 Hospodaření obce 13.12.2023 13.12.2025 Stáhnout (130.03 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 1.12.2023 Zápis ze ZZO 08.12.2023 08.12.2024 Stáhnout (155.14 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Javorek o místním poplatku ze psů Platné obecně závazné vyhlášky 03.12.2023 03.12.2028 Stáhnout (102.92 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Javorek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Platné obecně závazné vyhlášky 03.12.2023 03.12.2028 Stáhnout (108.93 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Javorek o místním poplatku z pobytu Platné obecně závazné vyhlášky 03.12.2023 03.12.2028 Stáhnout (100.85 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Javorek o místním poplatku z pobytu 2024 Vyhlášky obce 03.12.2023 03.12.2028 Stáhnout (100.85 Kb)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 1.12.2023 Pozvánka na zasedání ZO 24.11.2023 24.11.2027 Stáhnout (137.56 Kb)
Rozpočtové opatření 8/2023 Hospodaření obce 06.11.2023 06.11.2025 Stáhnout (67.46 Kb)
Rozpočtové opatření 7/2023 Hospodaření obce 02.10.2023 02.10.2025 Stáhnout (67.55 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 22.9.2023 Zápis ze ZZO 27.09.2023 27.09.2027 Stáhnout (116.33 Kb)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 22.9.2023 Pozvánka na zasedání ZO 15.09.2023 15.09.2025 Stáhnout (137.52 Kb)
Rozpočtové opatření 6/2023 Hospodaření obce 04.09.2023 04.09.2025 Stáhnout (68.30 Kb)
Schválený závěrečný účet obce Javorek Hospodaření obce 06.07.2023 06.07.2025 Stáhnout (301.85 Kb)
Schválený závěrečný účet obce Javorek podrobný Hospodaření obce 06.07.2023 06.07.2025 Stáhnout (4.00 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 30.6.2023 Zápis ze ZZO 04.07.2023 08.07.2027 Stáhnout (114.86 Kb)
Rozpočtové opatření 5/2023 Hospodaření obce 03.07.2023 03.07.2025 Stáhnout (67.92 Kb)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 30.6.2023 Pozvánka na zasedání ZO 22.06.2023 22.06.2025 Stáhnout (137.89 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek 2022 Hospodaření obce 10.06.2023 10.06.2025 Stáhnout (299.82 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek - podrobný Hospodaření obce 10.06.2023 10.06.2025 Stáhnout (67.23 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 26.5.2023 Zápis ze ZZO 06.06.2023 06.06.2027 Stáhnout (133.80 Kb)
Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Javorek Územní plán 17.05.2023 17.05.2025 Stáhnout (160.42 Kb)
Rozpočtové opatření 4/2023 Hospodaření obce 01.05.2023 01.05.2025 Stáhnout (67.23 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 7.4.2023 Zápis ze ZZO 13.04.2023 13.04.2027 Stáhnout (161.60 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 7.4.2023 Pozvánka na zasedání ZO 30.03.2023 30.03.2025 Stáhnout (388.35 Kb)
Rozpočtové opatření 3/2023 Hospodaření obce 27.03.2023 27.03.2025 Stáhnout (66.42 Kb)
Rozpočtové opatření 2/2023 Hospodaření obce 06.03.2023 06.03.2025 Stáhnout (67.27 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 17.2.2023 Zápis ze ZZO 24.02.2023 24.02.2027 Stáhnout (126.57 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 17.2.2023 Pozvánka na zasedání ZO 10.02.2023 10.02.2025 Stáhnout (388.07 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2023 Hospodaření obce 30.01.2023 30.01.2025 Stáhnout (67.89 Kb)
Rozpočtové opatření 7/2022 Hospodaření obce 23.01.2023 23.01.2025 Stáhnout (117.22 Kb)
Oznámení o době a místě konání volby Prezidenta České republiky 2023 – II. kolo Volby 16.01.2023 16.01.2025 Stáhnout (186.98 Kb)
Rozpočet obce Javorek na rok 2023 Hospodaření obce 02.01.2023 02.01.2025 Stáhnout (219.55 Kb)
Střednědobí výhled rozpočtu 2023 - 2027 Hospodaření obce 02.01.2023 02.01.2028 Stáhnout (103.56 Kb)
Rozpočtové opatření 6/2022 Hospodaření obce 30.12.2022 30.12.2024 Stáhnout (117.60 Kb)
Zápis ze zasedání ZO Javorek ze dne 29.12.2022 Zápis ze ZZO 30.12.2022 30.12.2026 Stáhnout (108.03 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 29.12.2022 Pozvánka na zasedání ZO 22.12.2022 22.12.2024 Stáhnout (386.02 Kb)
Oznámení o době a místu konání voleb - Prezidentské volby 2023 Volby 21.12.2022 21.12.2024 Stáhnout (186.92 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 9.12.2022 Zápis ze ZZO 14.12.2022 14.12.2024 Stáhnout (265.71 Kb)
Střednědobí výhled rozpočtu 2023-2027 návrh Hospodaření obce 09.12.2022 09.12.2024 Stáhnout (201.31 Kb)
Návrh rozpočtu obce Javorek na rok 2023 Hospodaření obce 09.12.2022 09.12.2024 Stáhnout (220.34 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 9.12.2022 Array 01.12.2022 01.12.2024 Stáhnout (386.37 Kb)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezident 2023 Volby 28.11.2022 28.11.2024 Stáhnout (350.45 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 18.11.2022 Pozvánka na zasedání ZO 11.11.2022 11.11.2024 Stáhnout (387.78 Kb)
Zápis z ustavujícího zasedáni ZO Javorek 22.10.2022 Zápis ze ZZO 02.11.2022 02.11.2024 Stáhnout (211.60 Kb)
Rozpočtové opatření 5/2022 Hospodaření obce 31.10.2022 31.10.2024 Stáhnout (117.54 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 16.9.2022 Pozvánka na zasedání ZO 11.09.2022 09.09.2024 Stáhnout (387.16 Kb)
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí 2022 Volby 06.09.2022 06.09.2024 Stáhnout (256.79 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 28.4.2022 Zápis ze ZZO 05.05.2022 05.05.2026 Stáhnout (232.76 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 11.3.2022 Zápis ze ZZO 14.03.2022 14.03.2026 Stáhnout (268.96 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 12.2.2022 Zápis ze ZZO 18.02.2022 18.02.2026 Stáhnout (273.42 Kb)
Zadání územního plánu Javorek 2022 Územní plán 11.01.2022 11.01.2026 Stáhnout (4.27 Mb)
Oznámení o projednání zadání územního plánu Javorek 2022 Územní plán 11.01.2022 11.01.2026 Stáhnout (147.14 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 30.12.2021 Zápis ze ZZO 31.12.2021 31.12.2024 Stáhnout (219.29 Kb)
Rozpočet obce Javorek na rok 2022 Hospodaření obce 31.12.2021 31.12.2024 Stáhnout (220.90 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 21.10.2021 Zápis ze ZZO 27.10.2021 27.10.2025 Stáhnout (445.24 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 14.4.2021 Zápis ze ZZO 26.04.2021 25.05.2025 Stáhnout (283.34 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 13.2.2021 Zápis ze ZZO 18.02.2021 18.02.2025 Stáhnout (290.49 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 22.11.2019 Zápis ze ZZO 28.11.2019 28.11.2024 Stáhnout (275.80 Kb)
Střednědobý výhled rozpočtu OBCE JAVOREK NA ROK 2019-2023 Hospodaření obce 29.12.2018 29.12.2024 Stáhnout (58.50 Kb)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZAMĚSTNANCI GDPR 25.05.2018 25.05.2025 Stáhnout (245.34 Kb)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - OBČANÉ GDPR 25.05.2018 25.05.2025 Stáhnout (249.31 Kb)
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR 25.05.2018 25.05.2025 Stáhnout (320.62 Kb)

Archiv - Dokumenty sejmuté z elektronické úřední desky

Název Typ Datum sejmutí dokumentu Dokumenty
Rozpočtové opatření 5/2024 Hospodaření obce 08.07.2024 Stáhnout (68.32 Kb)
Veřejná vyhláška FÚ 26.4.2024 Veřejné vyhlášky 27.05.2024 Stáhnout (65.66 Kb)
Veřejná vyhláška FÚ Veřejné vyhlášky 15.05.2024 Stáhnout (65.13 Kb)
Žádost o pronájem obecního bytu Vyhlášené záměry 29.02.2024 Stáhnout (41.00 Kb)
Záměr o pronájmu obecního bytu č.2 Vyhlášené záměry 29.02.2024 Stáhnout (105.82 Kb)
Javorská lávka 2023 Pozvánky na akce 06.07.2024 Stáhnout (4.00 Kb)
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2022 Mikroregion Novoměstsko 21.06.2024 Stáhnout (120.78 Kb)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Javorek 26.5.2023 Pozvánka na zasedání ZO 19.05.2024 Stáhnout (138.03 Kb)
OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVOREK Územní plán 17.05.2023 Stáhnout (163.60 Kb)
OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVOREK Územní plán 17.05.2023 Stáhnout (163.60 Kb)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Veřejné vyhlášky 01.12.2023 Stáhnout (462.34 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 18.11.2022 Zápis ze ZZO 24.11.2022 Stáhnout (277.69 Kb)
Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Javorek 22.10.2022 Pozvánka na zasedání ZO 14.10.2023 Stáhnout (693.48 Kb)
Rozpočtové opatření 4/2022 Hospodaření obce 03.10.2022 Stáhnout (117.73 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 16.9..2022 Zápis ze ZZO 23.06.2024 Stáhnout (230.45 Kb)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Zastupitelstva obcí 2022 Javorek Volby 08.08.2023 Stáhnout (266.22 Kb)
Záměr o prodeji obecního pozemku 67/4 Vyhlášené záměry 07.07.2023 Stáhnout (1.23 Mb)
Rozpočtové opatření 3/2022 Hospodaření obce 05.07.2022 Stáhnout (117.47 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek za rok 2021 Hospodaření obce 27.06.2024 Stáhnout (52.50 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek za rok 2021 podrobný Hospodaření obce 27.06.2024 Stáhnout (4.00 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 18.6.2022 Zápis ze ZZO 20.06.2024 Stáhnout (280.70 Kb)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek 2021 Hospodaření obce 01.06.2024 Stáhnout (353.91 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek za rok 2021 podrobný Hospodaření obce 01.06.2024 Stáhnout (4.00 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek za rok 2021 Hospodaření obce 01.06.2024 Stáhnout (812.67 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 18.6.2022 Pozvánka na zasedání ZO 01.06.2024 Stáhnout (388.74 Kb)
Rozpočtové opatření 2/2022 Hospodaření obce 25.04.2024 Stáhnout (115.99 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 28.4.2022 Pozvánka na zasedání ZO 20.04.2024 Stáhnout (387.15 Kb)
Záměr o uzavření nájemní smlouvy Vyhlášené záměry 05.04.2022 Stáhnout (272.51 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 11.3.2022 Pozvánka na zasedání ZO 04.03.2024 Stáhnout (387.22 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2022 Hospodaření obce 14.03.2022 Stáhnout (117.22 Kb)
Záměr o prodeji obecního pozemku 90/2 Vyhlášené záměry 13.02.2023 Stáhnout (410.48 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 12.2.2022 Pozvánka na zasedání ZO 04.02.2024 Stáhnout (386.46 Kb)
Rozpočtové opatření 6/2021 Hospodaření obce 21.01.2024 Stáhnout (117.30 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 30.12.2021 Pozvánka na zasedání ZO 14.12.2023 Stáhnout (385.80 Kb)
Návrh rozpočtu obce Javorek na rok 2022 Hospodaření obce 14.12.2023 Stáhnout (4.00 Kb)
Rozpočtové opatření 5/2021 Hospodaření obce 09.12.2023 Stáhnout (118.40 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 11.12.2021 Pozvánka na zasedání ZO 03.12.2023 Stáhnout (385.86 Kb)
Rozpočtové opatření 4/2021 Hospodaření obce 08.11.2023 Stáhnout (116.72 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 21.10.2021 Pozvánka na zasedání ZO 14.10.2023 Stáhnout (386.07 Kb)
Rozpočtové opatření 3/2021 Hospodaření obce 27.09.2023 Stáhnout (116.90 Kb)
Oznámení o době a místě konání voleb 8.-9.10.2021 Volby 20.09.2022 Stáhnout (322.35 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 2.9.2021 Zápis ze ZZO 07.09.2023 Stáhnout (277.76 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 2.9.2021 Pozvánka na zasedání ZO 25.08.2022 Stáhnout (386.83 Kb)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků PS 2021 Javorek Volby 23.08.2022 Stáhnout (264.87 Kb)
Aukční vyhláška Veřejné vyhlášky 17.09.2021 Stáhnout (129.94 Kb)
Schválený závěrečný účet obce Javorek 2020 podrobný Hospodaření obce 12.07.2023 Stáhnout (29.44 Kb)
Schválený závěrečný účet obce Javorek 2020 Hospodaření obce 12.07.2021 Stáhnout (812.87 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 28.6.2021 Zápis ze ZZO 07.07.2023 Stáhnout (270.10 Kb)
Rozpočtové opatření 2/2021 Hospodaření obce 03.07.2023 Stáhnout (117.09 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 28.6.2021 Pozvánka na zasedání ZO 21.06.2023 Stáhnout (388.25 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 11.6.2021 Zápis ze ZZO 18.06.2023 Stáhnout (254.54 Kb)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek 2020 Hospodaření obce 09.06.2023 Stáhnout (247.77 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek za rok 2020 podrobný Hospodaření obce 09.06.2023 Stáhnout (29.42 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek za rok 2020 Hospodaření obce 09.06.2023 Stáhnout (814.52 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 11.6.2021 Pozvánka na zasedání ZO 03.06.2022 Stáhnout (386.71 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2021 Hospodaření obce 07.05.2023 Stáhnout (45.76 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 14.4.2021 Pozvánka na zasedání ZO 07.04.2023 Stáhnout (386.59 Kb)
Oznámení veřejnou vyhláškou Veřejné vyhlášky 14.02.2022 Stáhnout (161.46 Kb)
Sčítání lidu 2021 Pozvánky na akce 21.03.2023 Stáhnout (114.83 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 13.2.2021 Pozvánka na zasedání ZO 06.02.2023 Stáhnout (386.73 Kb)
Rozpočtové opatření 10/2020 Hospodaření obce 20.01.2023 Stáhnout (116.90 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 29.12.2020 Zápis ze ZZO 04.01.2023 Stáhnout (344.38 Kb)
Rozpočtové opatření 9/2020 Hospodaření obce 02.01.2023 Stáhnout (116.74 Kb)
Schválený rozpočet obce Javorek na rok 2021 Hospodaření obce 02.01.2023 Stáhnout (17.71 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 29.12.2020 Pozvánka na zasedání ZO 11.12.2022 Stáhnout (385.82 Kb)
Návrh rozpočtu obce Javorek na rok 2021 Hospodaření obce 11.12.2022 Stáhnout (17.69 Kb)
Rozpočtové opatření 8/2020 Hospodaření obce 01.12.2022 Stáhnout (117.11 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 19.11.2020 Zápis ze ZZO 11.12.2022 Stáhnout (217.29 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 19.11.2020 Zápis ze ZZO 12.11.2022 Stáhnout (48.37 Kb)
Rozpočtové opatření 7/2020 Hospodaření obce 06.11.2022 Stáhnout (4.00 Kb)
Záměr na prodej obecního pozemku 396/14 Vyhlášené záměry 02.11.2022 Stáhnout (502.66 Kb)
Usnesení vlády ČR 431-432 27.10.2021 Stáhnout (114.17 Kb)
Usnesení Vláda 1080 21.10.2020 Stáhnout (210.44 Kb)
Usnesení Vláda 1079 21.10.2021 Stáhnout (242.03 Kb)
Usnesení Vláda 1078 21.10.2021 Stáhnout (229.99 Kb)
Rozpočtové opatření 6/2020 Hospodaření obce 09.10.2022 Stáhnout (116.62 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 11.9.2020 Zápis ze ZZO 12.11.2022 Stáhnout (284.10 Kb)
Oznámení o místě a době konání voleb 2020 Volby 15.09.2022 Stáhnout (274.93 Kb)
Rozpočtové opatření 5/2020 Hospodaření obce 07.09.2022 Stáhnout (117.30 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 11.9.2020 Pozvánka na zasedání ZO 04.09.2022 Stáhnout (387.36 Kb)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Kraj, Senát 2020 Volby 13.08.2022 Stáhnout (265.54 Kb)
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina 29.07.2021 Stáhnout (153.08 Kb)
Rozpočtové opatření 4/2020 Hospodaření obce 22.07.2021 Stáhnout (117.29 Kb)
Schválený závěrečný účet obce Javorek 2019 Hospodaření obce 30.06.2022 Stáhnout (29.34 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 25.6.2020 Zápis ze ZZO 30.06.2024 Stáhnout (278.20 Kb)
Schválený závěrečný účet obce Javorek 2019 txt Hospodaření obce 30.06.2022 Stáhnout (728.25 Kb)
Rozpočtové opatření 3/2020 Hospodaření obce 29.06.2022 Stáhnout (116.68 Kb)
Rozpočtové opatření 2/2020 Hospodaření obce 11.06.2022 Stáhnout (117.47 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek za rok 2019 txt Hospodaření obce 09.06.2022 Stáhnout (728.38 Kb)
Fin k 31.12.2019 Hospodaření obce 09.06.2022 Stáhnout (68.29 Kb)
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2019 Hospodaření obce 09.06.2022 Stáhnout (230.84 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 25.6.2020 Pozvánka na zasedání ZO 09.06.2022 Stáhnout (388.76 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek 2019 Hospodaření obce 09.06.2022 Stáhnout (29.22 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek 2019 Array 09.06.2022 Stáhnout (29.22 Kb)
Rozvaha Hospodaření obce 09.06.2022 Stáhnout (67.00 Kb)
Příloha Hospodaření obce 09.06.2022 Stáhnout (124.33 Kb)
Výkaz zisku a ztrát Hospodaření obce 09.06.2022 Stáhnout (65.36 Kb)
Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregion Novoměstsko 28.05.2020 Stáhnout (55.92 Kb)
Oznámení o konci období sucha 5.5. 2020 Veřejné vyhlášky 06.05.2021 Stáhnout (375.95 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 25.4.2020 Zápis ze ZZO 12.05.2022 Stáhnout (285.47 Kb)
Záměr na prodej pozemku p. č. 113 k.ú. Javorek Vyhlášené záměry 30.04.2022 Stáhnout (265.99 Kb)
Usnesení Vlády ČR 193-198 24.04.2021 Stáhnout (140.25 Kb)
Zákon č. 185-192 24.04.2021 Stáhnout (181.98 Kb)
priloha_774406733_0_06_Veřejná_vyhláška_A4ZÚR - změna - obce Veřejné vyhlášky 18.04.2021 Stáhnout (846.14 Kb)
Usnesení Vlády č. 177 18.04.2021 Stáhnout (97.93 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 25.4.2020 Pozvánka na zasedání ZO 18.04.2022 Stáhnout (389.16 Kb)
Mimořádné opatření Chytrá karanténa 18.04.2021 Stáhnout (250.57 Kb)
Usnesení Vlády 156 - 158 09.04.2021 Stáhnout (115.81 Kb)
OZNÁMENÍ HEJTMANA ZE DNE 6.4.2020 O OBDOBÍ DÉLE TRVAJÍCÍHO SUCHA Veřejné vyhlášky 18.04.2021 Stáhnout (208.84 Kb)
NAŘÍZENÍ KRAJE VYSOČINA ZE DNE 7/2016 podmínky k zabezpečení po v době zvýšeného požárního nebezpečí Veřejné vyhlášky 18.04.2020 Stáhnout (203.53 Kb)
ZÁKAZ PÁLENÍ KLESTÍ Veřejné vyhlášky 07.04.2021 Stáhnout (208.84 Kb)
Usnesení Vlády č. 150-153 07.04.2021 Stáhnout (102.46 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2020 Hospodaření obce 03.04.2022 Stáhnout (117.19 Kb)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020 Veřejné vyhlášky 03.04.2022 Stáhnout (602.99 Kb)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1.4.2020 03.04.2021 Stáhnout (31.25 Kb)
Usnesení Vlády ČR 140-142 31.03.2021 Stáhnout (109.86 Kb)
Usnesení Vlády č. 122-128 24.03.2020 Stáhnout (110.68 Kb)
Mimořádné opatření MZ doba pro seniory 22.03.2021 Stáhnout (191.87 Kb)
Usnesení Vlády 106 - 108 19.03.2021 Stáhnout (97.21 Kb)
Usnesení Vlády 104, 105 18.03.2021 Stáhnout (93.65 Kb)
Usnesení Vlády č. 96. 97.98. 99. 18.03.2021 Stáhnout (352.63 Kb)
Usnesení Vlády 84 - 90 16.03.2020 Stáhnout (137.02 Kb)
Usnesení vlády 83 16.03.2021 Stáhnout (93.03 Kb)
Zápis z 1. zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina č. 1/2020 – COVID 19 konaného dne 14. 3. 2020 16.03.2020 Stáhnout (115.00 Kb)
Usnesení Vlády ČR č.82 14.03.2021 Stáhnout (87.86 Kb)
Příloha 13.03.2021 Stáhnout (22.71 Kb)
Mimořádné opatření 13.03.2021 Stáhnout (40.65 Kb)
Informace Ministerstva vnitra 13.03.2021 Stáhnout (12.16 Kb)
Nařízení Vlády 75 - 81 13.03.2020 Stáhnout (106.86 Kb)
Informace Ministerstva zemědělství 13.03.2021 Stáhnout (10.67 Kb)
Informace Ministerstva spravedlnosti 13.03.2021 Stáhnout (10.67 Kb)
Priloha+OOP. 13.03.2021 Stáhnout (22.66 Kb)
Opatření obecné povahy, dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky 13.03.2021 Stáhnout (223.17 Kb)
Informace k vyhlášení nouzového stavu Ministerstvo školství 13.03.2021 Stáhnout (299.27 Kb)
Informace k vyhlášení nouzového stavu Ministerstvo školství Veřejné vyhlášky 13.03.2021 Stáhnout (299.27 Kb)
Usnesení Vlády ČR Vyhlášení nouzového stavu Veřejné vyhlášky 13.03.2020 Stáhnout (91.93 Kb)
Priloha+OOP. Veřejné vyhlášky 13.03.2021 Stáhnout (22.66 Kb)
Opatření obecné povahy, dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky Veřejné vyhlášky 13.03.2021 Stáhnout (223.17 Kb)
Znovuzavedeni.pdf MV.pdf Veřejné vyhlášky 13.03.2021 Stáhnout (1.77 Mb)
Usnesení Vlády ČR Vyhlášení nouzového stavu Veřejné vyhlášky 13.03.2021 Stáhnout (91.93 Kb)
Mimořádné opatření - uzavření základních středních a vysokých škol od 11.3.2020 Veřejné vyhlášky 30.06.2020 Stáhnout (214.76 Kb)
Mimořádné opatření zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodindne10.3.2020 Veřejné vyhlášky 31.07.2020 Stáhnout (208.96 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 14.2.2020 Zápis ze ZZO 27.02.2024 Stáhnout (258.47 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 14.2.2020 Pozvánka na zasedání ZO 07.02.2022 Stáhnout (388.19 Kb)
Čištění komínů 2020 Pozvánky na akce 03.02.2021 Stáhnout (206.80 Kb)
Rozpočtové opatření 12/2019 Hospodaření obce 13.01.2022 Stáhnout (48.58 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 28.12.2019 Zápis ze ZZO 19.01.2024 Stáhnout (354.67 Kb)
Rozpočtové opatření 11/2019 Hospodaření obce 02.01.2022 Stáhnout (47.84 Kb)
Schválený rozpočet obce Javorek na rok 2020 Hospodaření obce 30.12.2021 Stáhnout (17.89 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 28.12.2019 Pozvánka na zasedání ZO 10.12.2021 Stáhnout (386.74 Kb)
Návrh rozpočtu obce Javorek na rok 2020 Hospodaření obce 03.12.2021 Stáhnout (17.84 Kb)
Rozpočtové opatření 10/2019 Hospodaření obce 02.12.2021 Stáhnout (50.23 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 22.11.2019 Pozvánka na zasedání ZO 15.11.2021 Stáhnout (400.43 Kb)
Rozpočtové opatření 9/2019 Hospodaření obce 11.11.2021 Stáhnout (46.95 Kb)
Rozpočtové opatření 8/2019 Hospodaření obce 08.10.2021 Stáhnout (43.64 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 13.9.2019 Zápis ze ZZO 30.09.2021 Stáhnout (276.66 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 13.9.2019 Pozvánka na zasedání ZO 06.09.2021 Stáhnout (384.86 Kb)
Vyhláška Ministerstva zemědělství-zalesňování Veřejné vyhlášky 06.09.2020 Stáhnout (194.81 Kb)
Rozpočtové opatření 7/2019 Hospodaření obce 02.09.2021 Stáhnout (44.27 Kb)
Rozpočtové opatření 6/2019 Hospodaření obce 15.08.2021 Stáhnout (65.11 Kb)
Rozpočtové opatření 5/2019 Hospodaření obce 08.07.2020 Stáhnout (44.34 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek 2018 - schválen ZO 28.6.2019 Hospodaření obce 30.06.2021 Stáhnout (736.44 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek 2018 podrobný - schválen ZO 28.6.2019 Hospodaření obce 30.06.2021 Stáhnout (29.65 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 28.6.2019 Zápis ze ZZO 30.06.2023 Stáhnout (240.06 Kb)
Javorská lávka 2019 Pozvánky na akce 14.06.2019 Stáhnout (4.00 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 28.6.2019 Pozvánka na zasedání ZO 12.06.2021 Stáhnout (386.36 Kb)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek 2018 Hospodaření obce 12.06.2021 Stáhnout (2.34 Mb)
Výkaz zisku a ztrát 2018 Hospodaření obce 12.06.2021 Stáhnout (201.03 Kb)
Rozvaha 2018 Hospodaření obce 12.06.2021 Stáhnout (206.22 Kb)
Příloha 2018 Hospodaření obce 12.06.2021 Stáhnout (301.39 Kb)
Fin k 31.12.2018 Hospodaření obce 12.06.2021 Stáhnout (392.58 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek 2018 podrobný Hospodaření obce 12.06.2021 Stáhnout (29.65 Kb)
Návrh závěrečného účtu obce Javorek 2018 Hospodaření obce 11.06.2021 Stáhnout (736.04 Kb)
Mikroregion inventarizační zpráva 2018 Hospodaření obce 18.06.2020 Stáhnout (1.02 Mb)
Mikroregion návrh účetní závěrky 2018 Hospodaření obce 18.06.2020 Stáhnout (306.33 Kb)
Mikroregion návrh závěrečného účtu 2018 2018 Hospodaření obce 18.06.2020 Stáhnout (196.48 Kb)
Mikroregion zpráva o výsledku hospodaření 2018 Hospodaření obce 18.06.2019 Stáhnout (2.70 Mb)
Rozpočtové opatření 4/2019 Hospodaření obce 13.05.2021 Stáhnout (64.76 Kb)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019 Volby 19.05.2020 Stáhnout (260.13 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 29.3.2019 Zápis ze ZZO 30.04.2021 Stáhnout (335.14 Kb)
Volby do Evropského parlamentu - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby 09.04.2020 Stáhnout (270.59 Kb)
Rozpočtové opatření 3/2019 Hospodaření obce 24.04.2021 Stáhnout (26.55 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 29.3.2018 Pozvánka na zasedání ZO 23.03.2021 Stáhnout (384.98 Kb)
Veřejná vyhláška Agentura ochrany přírody Veřejné vyhlášky 23.03.2020 Stáhnout (875.67 Kb)
Rozpočtové opatření 2/2019 Hospodaření obce 24.04.2021 Stáhnout (23.75 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 15.2.2019 Zápis ze ZZO 20.02.2023 Stáhnout (229.99 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 15.2.2019 Pozvánka na zasedání ZO 08.02.2021 Stáhnout (385.86 Kb)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Veřejné vyhlášky 05.02.2019 Stáhnout (128.07 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2019 Hospodaření obce 24.04.2021 Stáhnout (42.68 Kb)
Čištění + revize komínů Pozvánky na akce 24.01.2019 Stáhnout (22.50 Kb)
Rozpočtové opatření 12/2018 Hospodaření obce 07.01.2021 Stáhnout (280.04 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 27.12.2018 Zápis ze ZZO 06.01.2023 Stáhnout (321.20 Kb)
Schválený rozpočet obce Javorek 2019 Hospodaření obce 29.12.2020 Stáhnout (17.03 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 27.12.2018 Pozvánka na zasedání ZO 13.12.2020 Stáhnout (385.09 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 1.12.2018 Zápis ze ZZO 11.12.2022 Stáhnout (327.18 Kb)
Návrh rozpočtového výhledu 2019-20123 Hospodaření obce 11.12.2021 Stáhnout (205.53 Kb)
Návrh rozpočtu na rok 2019 Hospodaření obce 03.12.2020 Stáhnout (17.91 Kb)
Rozpočtové opatření 11/2018 Hospodaření obce 03.12.2020 Stáhnout (377.43 Kb)
Rozpočtové opatření 14/2018 Hospodaření obce 03.12.2020 Stáhnout (377.43 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 6.12.2018 Pozvánka na zasedání ZO 28.11.2020 Stáhnout (385.28 Kb)
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Javorek 1.11.2018 Zápis ze ZZO 18.11.2022 Stáhnout (363.03 Kb)
Mikroregion rozpočtové opatření Hospodaření obce 19.11.2019 Stáhnout (290.35 Kb)
Rozpočtové opatření 10/2018 Hospodaření obce 02.10.2020 Stáhnout (232.12 Kb)
Rozpočtové opatření 13/2018 Hospodaření obce 10.06.2020 Stáhnout (232.12 Kb)
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Javorek Pozvánka na zasedání ZO 24.10.2020 Stáhnout (514.72 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 28.9.2018 Zápis ze ZZO 10.10.2022 Stáhnout (265.64 Kb)
Rozpočtové opatření 9/2018 Hospodaření obce 08.10.2020 Stáhnout (227.09 Kb)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Javorek 2018 Volby 11.10.2022 Stáhnout (433.67 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 28.9.2018 Pozvánka na zasedání ZO 23.09.2020 Stáhnout (385.86 Kb)
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2018 Volby 19.09.2020 Stáhnout (338.49 Kb)
Mikroregion rozpočtové opatření Hospodaření obce 05.09.2020 Stáhnout (297.47 Kb)
Rozpočtové opatření 7/2018 Hospodaření obce 20.08.2018 Stáhnout (30.11 Kb)
Rozpočtové opatření 9/2018 Hospodaření obce 09.08.2020 Stáhnout (30.11 Kb)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby 15.07.2019 Stáhnout (262.35 Kb)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Volby 22.07.2019 Stáhnout (257.72 Kb)
Rozpočtové opatření 6/2018 Hospodaření obce 05.08.2020 Stáhnout (239.01 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek 2017 - schválen ZO 27.6.2018 Hospodaření obce 02.07.2020 Stáhnout (202.19 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek 2017 - schválen ZO 27.6.2018 Hospodaření obce 02.07.2020 Stáhnout (29.58 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 27.6.2018 Zápis ze ZZO 10.07.2018 Stáhnout (244.00 Kb)
Zpráva o výsledku hospodaření obce Javorek 2017 Hospodaření obce 11.06.2020 Stáhnout (2.13 Mb)
Závěrečný účet obce 2017 Hospodaření obce 11.06.2020 Stáhnout (32.00 Kb)
Závěrečný účet obce Javorek 2017 Hospodaření obce 11.06.2018 Stáhnout (29.58 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 27.6.2018 Pozvánka na zasedání ZO 11.06.2020 Stáhnout (354.76 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 21.5.2018 Zápis ze ZZO 10.07.2022 Stáhnout (248.10 Kb)
Rozpočtové opatření 5/2018 Hospodaření obce 10.07.2018 Stáhnout (24.54 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 21.5.2018 Pozvánka na zasedání ZO 14.07.2018 Stáhnout (343.16 Kb)
Rozpočtové opatření 4/2018 Hospodaření obce 10.07.2018 Stáhnout (20.54 Kb)
Rozpočtové opatření 3/2018 Hospodaření obce 10.04.2020 Stáhnout (29.85 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 28.3.2018 Zápis ze ZZO 01.06.2018 Stáhnout (231.87 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 28.3.2018 Pozvánka na zasedání ZO 31.05.2018 Stáhnout (354.70 Kb)
Rozpočtové opatření 2/2018 Hospodaření obce 15.03.2020 Stáhnout (15.93 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 21.2.2018 Zápis ze ZZO 09.03.2022 Stáhnout (262.22 Kb)
Upozornění vlastníkům lesa Veřejné vyhlášky 01.05.2018 Stáhnout (89.59 Kb)
Veřejná vyhláška CHKO Veřejné vyhlášky 21.04.2018 Stáhnout (150.72 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO Javorek 21.2.2018 Pozvánka na zasedání ZO 13.03.2018 Stáhnout (354.09 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2018 Hospodaření obce 05.02.2020 Stáhnout (311.76 Kb)
Zápis ze ZO Javorek ze dne 29.12.2017 Zápis ze ZZO 30.01.2018 Stáhnout (246.48 Kb)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo Volby 16.02.2018 Stáhnout (253.07 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2017 Zápis ze ZZO 01.12.2018 Stáhnout (368.10 Kb)
Rozpočet obce Javorek na rok 2018 - schválen ZO Hospodaření obce 03.01.2020 Stáhnout (351.33 Kb)
Rozpočtové opatření 12/2017 Hospodaření obce 31.12.2020 Stáhnout (61.58 Kb)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Volby 13.01.2018 Stáhnout (267.63 Kb)
Poskytování informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby 13.01.2018 Stáhnout (269.43 Kb)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Volby 13.01.2018 Stáhnout (268.97 Kb)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR Volby 13.01.2018 Stáhnout (262.08 Kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 - Výdaje Hospodaření obce 03.03.2018 Stáhnout (319.13 Kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 - Příjmy Hospodaření obce 03.03.2018 Stáhnout (285.63 Kb)
Fin k 30.11.2017 Hospodaření obce 10.12.2019 Stáhnout (157.62 Kb)
11/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (84.60 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO 29.12.2017 Pozvánka na zasedání ZO 30.12.2017 Stáhnout (353.87 Kb)
Rozpočtové opatření 3 - 10 / 2017 Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (407.07 Kb)
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2020 Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (202.14 Kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 - Příjmy Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (275.24 Kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 - Výdaje Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (302.72 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO 28.11.2017 Zápis ze ZZO 05.01.2018 Stáhnout (255.06 Kb)
Pozvánka na zasedání ZO 29.11.2017 Pozvánka na zasedání ZO 29.11.2017 Stáhnout (354.11 Kb)
10/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (59.28 Kb)
Oznámení o výsledku voleb do PS 2017 Volby 22.11.2017 Stáhnout (471.51 Kb)
9/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (41.83 Kb)
Vyhláška o těžbě dřeva Veřejné vyhlášky 31.10.2017 Stáhnout (222.89 Kb)
Oznámení o době a místě konání voleb do PS 2017 Volby 21.10.2017 Stáhnout (404.85 Kb)
Volby do Parlamentu ČR - jmenování zapisovatelky Volby 21.10.2017 Stáhnout (336.41 Kb)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Javorek Volby 21.10.2017 Stáhnout (268.54 Kb)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby 21.10.2017 Stáhnout (277.34 Kb)
Rozpočtové opatření 8/2017 Hospodaření obce 31.08.2020 Stáhnout (60.76 Kb)
7/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (19.82 Kb)
6/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (23.25 Kb)
Pozvánka na Javorskou lávku 2016 Pozvánky na akce 03.01.2018 Stáhnout (4.00 Kb)
Dodatečné povolení stavby Veřejné vyhlášky 07.07.2017 Stáhnout (144.36 Kb)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorek Hospodaření obce 05.06.2017 Stáhnout (321.40 Kb)
Závěrečný účet obce za rok 2016 Hospodaření obce 05.06.2017 Stáhnout (202.04 Kb)
Závěrečný účet obce za rok 2015 - podrobný Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (365.18 Kb)
Závěrečný účet obce za rok 2015 Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (241.40 Kb)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (5.06 Mb)
Závěrečný účet obce za rok 2016 - excel Hospodaření obce 04.06.2017 Stáhnout (376.75 Kb)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Hospodaření obce 04.06.2017 Stáhnout (166.49 Kb)
5/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (26.80 Kb)
4/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (26.69 Kb)
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání Veřejné vyhlášky 20.04.2017 Stáhnout (100.79 Kb)
3/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (23.25 Kb)
C4 Situace KN Vodovod 01.01.1970 Stáhnout (176.46 Kb)
C3 Koordinační situace B Vodovod 01.01.1970 Stáhnout (363.28 Kb)
C3 Koordinační situace A Vodovod 01.01.1970 Stáhnout (311.96 Kb)
C2 Celková situace Vodovod 01.01.1970 Stáhnout (443.44 Kb)
Rozpočtové opatření 1/2017 Hospodaření obce 31.12.2018 Stáhnout (31.57 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2016 Zápis ze ZZO 31.12.2017 Stáhnout (495.35 Kb)
Veřejná vyhláška - oznámení vyvěšení návrhu A2ZÚR deska Veřejné vyhlášky 21.02.2016 Stáhnout (89.94 Kb)
Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018 Hospodaření obce 03.01.2018 Stáhnout (223.02 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2015 Zápis ze ZZO 02.01.2018 Stáhnout (1.41 Mb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2014 Zápis ze ZZO 02.01.2018 Stáhnout (1.59 Mb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2013 Zápis ze ZZO 01.01.1970 Stáhnout (0.96 Mb)
OZV č. 1/2013 - úhrada vodného a stočného Platné obecně závazné vyhlášky 01.01.1970 Stáhnout (233.18 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2012 Zápis ze ZZO 01.01.1970 Stáhnout (535.40 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2011 Zápis ze ZZO 01.01.1970 Stáhnout (364.00 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2010 Zápis ze ZZO 01.01.1970 Stáhnout (276.84 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2009 Zápis ze ZZO 01.01.1970 Stáhnout (318.13 Kb)
Územní plán Územní plán 01.01.1970 Stáhnout (1.88 Mb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2008 Zápis ze ZZO 01.01.1970 Stáhnout (231.89 Kb)
Zápisy ze zasedání ZO za rok 2007 Zápis ze ZZO 01.01.1970 Stáhnout (237.76 Kb)
Array 01.01.1970 Stáhnout (4.00 Kb)